Urząd Gminy Pruszcz Gdański w 2018 roku planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

W związku z powyższym chętni, którzy posiadają zdemontowany azbest,  są proszeni o składanie wniosków (link do wniosku) do dnia 06.06.2018r.
Zdemontowane wyroby azbestowe powinny być ułożone na palecie i ofoliowane. Tak przygotowane odpady zabierze firma, która zostanie wybrana i opłacona przez gminę.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 58 692 94 59.

link do wniosku i załączników dotyczy: (azbest zdemontowany przed rokiem 2015)
https://www.pruszczgdanski.pl/ogloszenia/177-obwieszczenia/obwieszczenia-z-zakresu-ochrony-srodowiska/ochrona-srodowiska/azbest/2129-dofinansowanie-do-utylizacji-azbestu.html

 

źródło: pruszczgdanski.pl

Dodaj komentarz