Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wśród uprawnionych do emerytury znajdą się osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego.

Emerytura dla nich ustalona będzie według zasad, gdzie podstawą obliczenia jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do osób, które zamierzają ubiegać się o emeryturę, a nie mają jeszcze ustalonego kapitału początkowego i przed dniem 1.01.1999 r. podlegały ubezpieczeniu społecznemu, o jak najszybsze złożenie wniosku o kapitał początkowy.
Ustalenie kapitału początkowego już teraz, skróci czas załatwiania wniosku o ustalenie prawa do emerytury. Ponadto w tej grupie są także osoby, które miały ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.
W woj. pomorskim 28 % potencjalnych emerytów nie ma ustalonego kapitału początkowego.

Dodaj komentarz