W Gdańsku podpisano „Porozumienie Międzygminne w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański”. Podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele wszystkich trzech samorządów wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala, prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.

Podpisane  przez Partnerów porozumienie dotyczy ogólnych zasad organizacji nowej „podstawówki”. Sankcjonuje poczynione wcześniej ustalenia dotyczące procesu tworzenia szkoły, jej funkcjonowania oraz finansowania realizowanych w placówce zadań oświatowych.

Strony oświadczają, że w wyniku współfinansowania przedsięwzięcia budowy, z dniem 1 września 2018 roku, zostanie utworzona ośmioletnia szkoła podstawowa w miejscowości Kowale przy ul. Apollina. Będą do niej uczęszczać uczniowie z Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański. Organem prowadzącym dla nowej placówki będzie Gmina Kolbudy.

W dokumencie zapisano, że szkoła prowadzona w systemie jednozmianowym zapewnia 650 miejsc, przy czym ostateczna liczba miejsc zostanie ustalona w dniu oddania budynku szkoły do użytkowania. Ustalono, że Partnerzy – do lutego każdego roku – obowiązani będą do podania liderowi liczby dzieci w poszczególnych rocznikach wraz z propozycją obwodów na następny rok szkolny. Lider – czyli Gmina Kolbudy – w zależności od tych danych, będzie zobowiązany dostosować uchwałę w sprawie obwodów do aktualnej sytuacji na terenie wszystkich samorządów.

W porozumieniu czytamy również, że w strukturze szkoły nie przewiduje się oddziałów przedszkolnych. Przypomnijmy, że rozwiązanie takie wymusiła reforma oświaty. Pierwotnie szkoła miała pomieścić sześć klas i pomieszczenia przedszkolne. Likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowego nauczania podstawowego wymusił na partnerach korektę tych planów.

Dokument określa także kwestie dotyczące dowozów uczniów do nowej placówki. Każda z gmin zobowiązała się do ich organizacji we własnym zakresie.

– Porozumienie, które właśnie podpisaliśmy określa ogólne zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kowalach – mówi wójt Leszek Grombala. – Spisano w nim podział ról. Określono obowiązki lidera i partnerów. Poza formalnym podpisaniem dokumentu mieliśmy również omówić bieżące sprawy dotyczące trwającej budowy. Przez mało przychylną aurę prace na budowie musiały nieco przyhamować. Troszkę czasu pochłonęło również niezbędne przeprojektowanie obiektu, który miał być pierwotnie przeznaczony dla klas I-VI i przedszkola. Na szczęście pogoda się poprawia, a wykonawca zapewnia, że będzie w stanie przyspieszyć realizację zadań. Wszyscy jesteśmy więc spokojni. Myślę, że na pewno spotkamy się 1 września 2018 roku, aby uroczyście zainaugurować rok szkolny w pierwszej metropolitalnej placówce oświatowej.

Przypominamy, że w tej chwili prowadzona jest rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej w Kowalach. Zgłoszenia od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły przyjmowane będą do 28 marca br. w pokoju 103 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach przy ul. Wybickiego 33 w godzinach 7.00 – 15.00. (formularze zgłoszeniowe do pobrania pod tekstem)

Obwody Szkoły Podstawowej w Kowalach:

  • Gmina Kolbudy – Sołectwo Kowale i Sołectwo Otomin
  • Gmina Pruszcz Gdański – Borkowo ulice: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa
  • Gmina Miasta Gdańska – Gdańsk ulice: Baśniowa, Elfów, Legendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134.

Zgłoszenia do pobrania:

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Kowalach

 

źródło: www.kolbudy.pl

Dodaj komentarz