Z modą idą w parze kwestie oszczędności. Efektywne wykorzystanie naturalnego potencjału naszej planety wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Mieszkańcom miasto udostępniło ankietę, w której można wyrazić swoją opinię odnośnie tej inwestycji. Plik załączony jest także w naszym artykule.

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety, na temat możliwości zainstalowania odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zgłaszanym potrzebom w zakresie tworzenia w Pruszczu Gdańskim warunków życia przyjaznych mieszkańcom i środowisku naturalnemu oraz obniżenia kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej proponuje się budowę instalacji odnawialnych źródeł energii przy miejskich obiektach, które cechują się największym zapotrzebowaniem na energię.

Jednym ze sposobów wytwarzania ekologicznej energii jest wykorzystywanie energii słonecznej. Planuje się zatem zbudować instalacje fotowoltaiczne na/przy następujących obiektach:

  • budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 – przy ul. Jana Matejki 1 (z basenem),
  • budynki Zespołu Szkół Nr 4 – przy ul. Jana Kasprowicza 16, ul. Obrońców Westerplatte 30,  ul. Jana Kochanowskiego 8,
  • budynki Zespołu Szkół Nr 2 – przy ul. Tysiąclecia 3, ul. Tysiąclecia 5,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z halą sportową – przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1,
  • Centrum Kultury i Sportu – przy ul. Fryderyka Chopina 34,
  • budynek nowego żłobka, który powstanie do 2018 roku przy ul. Romera

W wyniku różnych czynników związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej ostateczna lista budynków objęta projektem może ulec zmianie.

Zrealizowane przedsięwzięcie pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które powstają w procesie produkcji energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu powietrza w naszym najbliższym otoczeniu.

Dodaj komentarz