Do końca lutego każdy podatnik zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło otrzyma od swojego pracodawcy deklarację PIT-11. Jest to informacja o zarobkach uzyskanych u pracodawcy.

Co zrobić z PIT-11?

Kiedy już dostaniemy od pracodawcy informację PIT-11, możemy zająć się samodzielnym rozliczeniem rocznym pit. PIT-11 jest podstawowym źródłem informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem płatnika, a także o pobranych i odprowadzonych składkach i zaliczkach na podatek.

W przypadku, gdy w roku podatkowym mieliśmy kilka umów z pracodawcami, otrzymamy od każdego z nich oddzielną deklarację PIT-11.. Przed wpisaniem danych z tych informacji do naszego rocznego zeznania, należy zsumować podane kwoty.

Jeśli nie uzyskaliśmy innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według progresywnej skali poza tymi wykazanymi przez płatników w PIT-11, to wypełniamy deklarację PIT-37.

Jeśli natomiast poza wynagrodzeniem od płatników mamy inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali, to wypełniamy formularz PIT-36.

Kiedy nie otrzymamy PIT-11?

Pracodawca nie wystawi nam informacji PIT-11 w przypadku, gdy sami niejako z tego zrezygnujemy. Jest to możliwe wtedy, gdy przeniesiemy na płatnika obowiązek rozliczenia naszych dochodów. Jeżeli do 10 stycznia złożymy w tej kwestii pracodawcy wniosek na druku PIT-12, to pracodawca w takim przypadku rozliczy dochody  pracownika na formularzu PIT-40. Deklarację PIT-40 otrzymuje urząd skarbowy oraz podatnik (w miejsce PIT-11).

Rozliczenie przez pracodawcę jest możliwe, jeśli pracownik nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali. Przerzucając rozliczenie roczne na pracodawcę  nie możemy skorzystać z preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem ani z odliczeń z tytułu ulg podatkowych. Nie mamy też możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

PIT-11 nie wystawi też płatnik, gdy nasze wynagrodzenie z umowy zlecenia nie przekroczy 200 pln. W takim przypadku pobierany jest podatek ryczałtowy 18% i dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami, to wszystko można sprawdzić na portalu https://www.pitax.pl/pit-11/

Co powinien zrobić podatnik, który nie dostał PIT-11?

Informację PIT-11 powinniśmy otrzymać od płatnika najpóźniej w ostatnim dniu lutego. Może ja nam dostarczyć w formie papierowej albo przesłać pit elektronicznie. Obie formy są dopuszczalne. W tym samym czasie płatnik ma obowiązek przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego droga komunikacji elektronicznej. Jeśli sporządza deklarację w formie papierowej (możliwe jest do w przypadku małych przedsiębiorców zatrudniających do 5 pracowników), to musi dostarczyć ja do urzędu skarbowego do 31 stycznia.

Jeśli nie otrzymamy od płatnika rozliczenia rocznego do końca lutego, możemy dociekać przyczyny.

Nie zawsze przyczyna nieotrzymania deklaracji PIT-11 leży po stronie płatnika. Wysłane dokumenty mogą być zagubione przez pocztę , dostarczone pod niewłaściwy adres lub z dużym opóźnieniem. Dlatego powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się. do płatnika z zapytaniem o informacje potrzebne nam do rozliczenia pit. Jeżeli  przesyłka zaginęła po wysłaniu, można poprosić o wystawienie duplikatów.

Otrzymanie informacji w późniejszym terminie nie musi  być przyczyną niepokoju, jeśli tylko zdążymy z terminem rozliczenia rocznego pit do końca kwietnia.

Czasem pracodawca nie wystawi  PIT-11 i wtedy konieczna jest interwencja. Gdy  interwencja ustna jest nieskuteczna, mamy prawo upomnienia płatnika na piśmie przez  wysłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym.

Następny krokiem w razie nieskuteczności wymienionych to  zgłoszenie braku informacji od płatnika do organu  skarbowego. Niespełnienie obowiązku wystawienia PIT-11 zagrożone jest odpowiedzialnością karną skarbową i nałożeniem kary na płatnika.

Przyczyna zaginięcia deklaracji może leżeć też po stronie podatnika. Wtedy trzeba  wystąpić z prośbą o wystawienie duplikatu.. Wniosek taki  nie musi mieć formy pisemnej.

Rozliczenie deklaracji rocznej

Roczne zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) musimy złożyć niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy PIT-11 od płatników. Możemy posłużyć się wtedy innymi dokumentami (umowy o pracę i zlecenia, przelewy bankowe itp). Ważne, żeby zeznanie złożyć w ustawowym terminie, gdyż  opóźnienie zagrożone jest karami. Gdy otrzymamy informacje PIT-11 w późniejszym terminie i stwierdzimy rozbieżności, możemy złożyć wtedy korektę zeznania, ale unikniemy konsekwencji niezłożenia pit.

PITy 2017 możemy składać korzystając z interaktywnych wersji formularzy. Program do rozliczania pit PITax.pl Łatwe podatki pomoże nam przejśc przez cały proces rozliczenia w kilka minut, bez zagłębiania się w przepisy podatkowe, kryteria korzystania z ulg podatkowych, limity odliczeń, sposób obliczania podatku itd. Rozliczeniem i wysłaniem pit online do urzędu skarbowego możemy zająć się w dowolnym czasie, po zamknięciu urzędów skarbowych i pocztowych, w dni wolne od pracy. Powinniśmy oczywiście dochować  ustawowego terminu.
Możemy samodzielnie rozliczyć pity bez pomocy biura podatkowego, bez wydawania pieniędzy i poświęcania cennego czasu.

Artykuł sponsorowany

 

 

Dodaj komentarz