Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W pięciu edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników!

W lutym wystartowała kolejna, szósta edycja akcji – Listy dla Ziemi 2018. W akcji połączona jest tematyka niskiej emisji i gospodarki odpadami. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.

Kwiecień to miesiąc pisania listów dla Ziemi.

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Trzecia edycja była poświęcona ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi, czwarta i piata (2016 , 2017) – niskiej emisji i dbaniu o klimat.

Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi zrealizują zadeklarowane działania, a następnie prześlą relacje, które Fundacja Ekologiczna ARKA zaprezentuje na Facebooku – ListyDlaZiemi.

Pomysłodawcą akcji jest prezes Fundacji Ekologicznej Arka – Wojciech Owczarz a nasze miasto i pruszczańskie szkoły biorą udział w akcji od samego początku.

Dodaj komentarz