Szanowni Mieszkańcy,

Zakończył się ostatni etap prac III edycji konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. W dniu 5 października Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego przedłożyła do zatwierdzenia raport, w którym wskazano zadania wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania wraz z przyznaną im liczbą punktów. Spośród wybranych zadań Komisja wskazała sześć z nich, które uzyskały największą liczbę punków, a ich realizacja nie przekroczy łącznie kwoty 600 000 zł. Wskazane zadania zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2017, który zostanie przedłożony w miesiącu listopadzie Radzie Miasta Pruszcz Gdański celem uchwalenia.

Serdecznie dziękuję wszystkim Pruszczanom za czynny udział w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Duże zaangażowanie biorących w nim udział mieszkańców pokazuje potrzebę dalszej kontynuacji tej formy konsultacji społecznych.

Pruszcz Gdański, dnia 5 października 2016 r.

Burmistrz

Janusz Wróbel

 

Dodaj komentarz