Spotkania z historią i przyrodą Wyspy Sobieszewskiej

Zapraszamy na Spotkania z historią i przyrodą Wyspy Sobieszewskiej, 29 lipca (sobota), godz. 12:00. 

O ptakach, które można spotkać na Wyspie Sobieszewskiej i jak wyglądają materiały i oprzyrządowanie do znakowania tych zwierząt opowie Maria Wieloch ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Górkach Wschodnich.

W drugiej części w świat fauny i flory zabierze nas Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, która opowie o różnorodności i unikatowości Wyspy Sobieszewskiej

Dopełnieniem wydarzenia będzie wizyta w Izbie Pamięci Wincentego Pola GAK i zwiedzanie wystawy „Czy słońce, czy deszczpoświęconej wakacyjnym widokówkom jakie nadsyłano z letniego wypoczynku.

MARIA WIELOCH
Osoba pełna pasji, prawdziwy społecznik, ornitolog, naukowiec, badacz. Oddana przyrodzie i ludziom. Mieszka i pracuje na Wyspie Sobieszewskiej.

Po studiach, w latach 1968 – 72 pracowała jako asystent na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po 4 latach przeszła do Stacji Ornitologicznej Instytutu Zoologii PAN.

Był to czas wytężonych badań ornitologicznych w terenie (badanie biologii lęgowej, pokarmu i wybiórczości siedliskowej, badanie wędrówek, przeżywalności ptaków przy pomocy obrączkowania i monitoring ptaków).

Od lat 70-tych, kiedy rozpoczęła pracę w Stacji Ornitologicznej, znajdującej się w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz Wyspy. Do dziś aktywnie działa w m.in.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Aktywnie uczestniczy w licznych, międzynarodowych badaniach i konferencjach naukowych m.in. w Danii, Holandii, Niemczech, Anglii, Szwecji, Rosji i Kazachstanie.

Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego 

Placówka naukowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, umiejscowiona w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej Laboratoria Stacji Biologicznej powstały w 1955 r. i początkowo należały do Instytutu Biologii Medycznej Akademii Medycznej. W 1970 r. zostały przejęte przez nowo powstały Uniwersytet Gdański. Misją Stacji Biologicznej jest szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza, angażowanie się w działania związane z ochroną przyrody oraz projekty badawcze, głównie dotyczące brzegu morskiego.

 


Dodaj komentarz