Od września 2016 roku Gmina Cedry Wielkie realizuje projekt pn.: „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie”. W ramach projektu wykonano remont parteru w budynku byłej w szkoły podstawowej w Trutnowach, w której został utworzony nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci z terenu naszej gminy. W ramach projektu zakupiono również nowoczesne wyposażenie do Przedszkola samorządowego w Cedrach Małych oraz oddziałów w Koszwałach i Trutnowach. Oprócz zabawek i gier edukacyjnych zamontowano tablice multimedialne, które umożliwiają realizację zajęć przy wykorzystaniu najnowszych technologii i programów edukacyjnych.

Od początku 2018 roku w trzech oddziałach rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, a mianowicie: gimnastyki korekcyjnej, zajęć psychologicznych, rytmiki oraz języka angielskiego. W marcu br. został ponownie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie dla dzieci zajęć logopedycznych. Gmina realizuje w/w projekt z udziałem dwóch partnerów: Fundacją NOVA oraz Fundacją EduFun.

Pierwszy z partnerów odpowiedzialny jest za organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w Przedszkolu samorządowym. Nauczyciele rozpoczęli naukę w październiku 2017 roku na kierunkach: logopedia, oligofrenopedagogika oraz język angielski.

Drugi partner od lutego br. realizuje w oddziałach przedszkolnych zajęcia dodatkowe z matematyki, robotyki czy fizyki. Dzieci poznają nowe zagadnienia poprzez udział w różnego rodzaju eksperymentach i zabawach naukowych.

Cały projekt ma na celu również integrację rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola, z uwagi na co zostaną zorganizowane otwarte Dni z nauką oraz Festyny Kreatywności.

Zakończenie całości projektu zaplanowano na czerwiec 2019 roku.

źródło: www.cedry-wielkie.pl

Dodaj komentarz