Nabór wniosków o dofinansowanie na odnawialne źródła energii w gminie Kolbudy

W dniach 15 – 31 stycznia 2018 prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie gminnej dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. W Gminie Kolbudy rusza właśnie Program „Zielone Kolbudy”. Decydując się na ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła, możecie Państwo liczyć nawet na 50 procentowe dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

Do ubiegania się o gminną dotację uprawnione są osoby stale zamieszkujące i posiadające tytuł własności (współwłasności lub użytkowania wieczystego) do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kolbudy. Odnawialne źródła energii mogą być montowane wyłącznie na obiektach będących budynkami mieszkalnymi, które mają nadany numer porządkowy dla posesji.

Ograniczyć niską emisję

Celem Programu jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ograniczenia niskiej emisji. Możliwość uzyskania dotacji powinna być dodatkowym czynnikiem mobilizującym do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.

Połowę kosztów pokryje gmina

Zgodnie z Programem dofinansowanie inwestycji wynosi 50 procent kwalifikowalnej wartości przedsięwzięcia. Dotacja nie może jednak przekroczyć 5 000 złotych.

Wnioski należy złożyć od 15 do 31 stycznia

Wypełnione wnioski (formularz w załączniku pod tekstem) należy złożyć w terminie od dnia 15 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. Dotacja udzielona w 2018 roku może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, poniesionych nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku. Realizowane zadnie powinno zostać zakończone do dnia 31 marca 2018 roku. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 21 kwietnia 2018 roku, po potwierdzeniu protokołem odbioru przez komisję.

Może decydować kolejność zgłoszeń

Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku, gdyż w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych w tym roku na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, pod uwagę brana będzie data złożenia formularza.

Zgodnie z regulaminem osoby ubiegające się o gminne dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kolbudy:

  • kompletny wniosek (formularz do pobrania pod tekstem)
  • dokument potwierdzający tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości
  • kosztorys lub fakturę proforma
  • w przypadku źródła ciepła wykorzystującego ciepło ziemi konieczne jest potwierdzenie uzgodnienia prac geologicznych z właściwym organem administracji publicznej.

źródło i foto: www.kolbudy.pl


Dodaj komentarz