W dniu 31 października br. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza Cedry Wielkie 2017”. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 252 000,00 zł z czego 25 % tj. ok. 62 500,00 zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozostała kwota natomiast z budżetu gminy Cedry Wielkie oraz środków własnych mieszkańców. Zadanie polega na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na te opalane gazem, olejem opałowym, biomasą lub pompy ciepła.

Dotacja z WFOŚiGW w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi:

1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę : do 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę; w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny do 12,5 tys. zł;
2. pompa ciepła: do 10 tys. zł na jedno źródło ciepła.

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją”. Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

Zachęcamy mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ogrzewania na proekologiczne do kontaktu pod numerem telefonu 58 692-20-37 lub osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Gminy.

źródło: polnocna.tv

Dodaj komentarz