6 października br.  STRABAG Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku umowę na rozbudowę do wyższej klasy drogi wojewódzkiej nr 226 pomiędzy Węzłem „Rusocin autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański-Przejazdowo. Wartość umowy opiewa na 31mln PLN netto. Prace będą prowadzone w systemie „projektuj i buduj”. Kierowcy pojadą nową drogą już latem 2018 roku.

Zakres inwestycji

Inwestycja przewiduje podniesienie klasy drogi wojewódzkiej do klasy G, czyli głównej i poprawę bezpieczeństwa panujących na niej warunków drogowych. Jezdnie zostaną poszerzone do 7 m szerokości z obustronnymi poboczami i dostosowane do prędkości poruszania się pojazdów poza terenem zabudowanym do 50-90 km/h. Na całej długości rozbudowywanej drogi wykonane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. W ramach zadania STRABAG zaprojektuje i rozbuduje obiekty mostowe w miejscowości Mokry Dwór nad Motławą oraz rzeką Czarną Łachą. Przebudowie ulegną także infrastruktura podziemna wodno-kanalizacyjna, infrastruktura oświetleniowa, rowy melioracyjne oraz przejazd kolejowy w Pruszczu Gdańskim. Powstaną też nowe zatoki autobusowe.

Harmonogram prac budowlanych

STRABAG będzie prowadził prace w systemie „projektuj i buduj”. To oznacza, że od dnia podpisania umowy przez okres zimy br. i wiosny 2017 roku zakres prac będzie obejmował dokumentację projektową. Następnie po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się prace budowlane w terenie, które zakończą się w czerwcu 2018 roku. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi powinno nastąpić do sierpnia 2018 r.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy o długości 2 km, obejmie drogę od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do skrzyżowania z drogą krajową nr 91. Drugi o długości 7,3 km będzie biegł od skrzyżowania z ul. Przemysłową w Pruszczu gdańskim, czyli tzw. Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego do węzła „Gdańsk Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska. Rozbudowywana droga przebiegała będzie przez gminy Pruszcz Gdański (odcinek 1) oraz miejscowości Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina i Dziewięć Włók (odcinek 2).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

STRABAG dla Pruszcza Gdańskiego

STRABAG S. z o.o. była także Generalnym Wykonawcą drugiej najważniejszej inwestycji drogowej w Pruszczu Gdańskiego tzw. Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Prace trwały od marca 2010 roku do grudnia 2011 r. Inwestycja ukończona została trzy miesiące przez terminem. Było to największe przedsięwzięcie infrastrukturalne realizowane w tym mieście i jedna z kilku inwestycji realizowanych przez firmę STRABAG w Pruszczu Gdańskim. Wartość umowy przekroczyła 47 mln złotych netto. Obwodnica udrożniła przejazd przez centrum miasta, ale też ułatwiła długo oczekiwaną, szybszą komunikację z Trójmiasta w kierunku Żuław.

 

Dodaj komentarz