Z inicjatywy wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdaleny Kołodziejczak, odbyło się spotkanie radnych, podczas którego omawiano zagadnienia związane z budową metropolitalnej szkoły w Kowalach, jak i, mającego również powstać w tej miejscowości, węzła komunikacyjnego.

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska prace, prowadzone przy budowie szkoły metropolitalnej, której jednym z inwestorów jest gmina Pruszcz Gdański, przebiegają bez zakłóceń. Tempo robót jest bardzo dobre, poszczególne ich etapy przebiegają zgodnie z harmonogramem czasowym, a zatem w żaden sposób nie jest zagrożony termin oddania placówki we władanie uczniów i pedagogów. Przypomnijmy jedynie, że szkoła w Kowalach swoje podwoje otworzyć ma w dniu rozpoczęcia najbliższego, nowego roku szkolnego.

Od roku natomiast trwają prace nad koncepcją przebudowy węzła komunikacyjnego również w…Kowalach. Jest to kwestia ważna głównie dla mieszkańców Borkowa, gdyż część układu drogowego prowadzącego od węzła w kierunku ulicy Starogardzkiej ma przebiegać przez tę miejscowość.

W trakcie niedawnego spotkania konsultacyjnego mieszkańcy mieli okazję rozmawiać z projektantem, który przedstawił założenia całej koncepcji, a także zgłaszania swoich uwag i wniosków. Najwięcej z nich dotyczyło budowy ekranów dźwiękochłonnych, które zapewniałyby komfort sąsiedztwa z uciążliwą, pod względem hałasu, drogą. Niektórzy natomiast wyrażali swoje obawy sugerując, że ta inwestycja przyczyni się do wzrostu ruchu na ulicy Klasycznej.

Na wspomnianym spotkaniu radnych przedstawiono już koncepcję uwzgledniającą wnioski zgłoszone przez mieszkańców. Potwierdzona została decyzja o budowie łącznicy między węzłem Straszyn, a osiedlem Eurostyl, skąd kolejna nitka drogowa poprowadzi w kierunku Kowal.

Wiadomo także, że przy zjeździe na ulicę Klasyczną, na osiedlu Eurostyl, powstanie rondo, które spowoduje spowolnienie i uspokojenie ruchu, jak również wybudowane zostaną ekrany dźwiękochłonne oddzielające osiedle od nowej drogi. To bez wątpienia spowoduje zmniejszenie uciążliwości związanych z realizacją tej inwestycji, która, jakby nie patrzeć, niesie ze sobą również wiele, niekwestionowanych udogodnień komunikacyjnych.

źródło: polnocna.tv

Dodaj komentarz