Zapraszamy do udziału w konkursie „Rodzina 1918 we wspomnieniach”. Celem konkursu jest próba uchwycenia i zatrzymania w postaci pisemnej różnych wspomnień związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 22 maja 2018 r. Prace w kopercie z dopiskiem ,,Rodzina 1918 we wspomnieniach”, należy nadesłać w terminie do 22 maja 2018 na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście do Referatu Współpracy i Promocji, pokój 37 w Urzędzie Miasta. Do nadesłanych prac należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę zawierającą dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Tematem konkursu jest wykonanie pracy pisemnej dotyczącej wspomnień znajomych, bliskich, rodziny odnośnie wydarzeń roku 1918 r. Dzieło należy złożyć w formie papierowej i w wersji elektronicznej. Dzieło musi spełniać następujące kryteria:

– forma papierowa: wydruk A4 na dowolnym papierze; maksymalnie 7200 znaków (bez spacji),

– wersja elektroniczna: format zapisu „pdf” oraz „doc” dokument powinien być zapisany na płycie CD lub DVD z podaniem nazwiska autora.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane uczestnikom. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

Uczestnikami konkursu są osoby zamieszkujące bądź uczące się w Pruszczu Gdańskim, w trzech kategoriach wiekowych.

I kategoria – osoby w wieku 13 lat – 16 lat,

II kategoria – osoby w wieku 17 lat – 19 lat,

III kategoria – osoby w wieku 20 lat – 26 lat.

Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, która odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w regulaminie konkursu, którego pełna treść dostępna jest na stronie https://www.pruszcz-gdanski.pl/632,konkursy?tresc=6438 oraz na BIP.

źródło: polnocna.tv

Dodaj komentarz