NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie całego województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie:

a) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

b) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) mają 50 i więcej lat,

d) są kobietami.

 

Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.
  • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).
  • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL.
  • Staż zawodowy – okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)

 

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim:

e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660-965-781

 

źródło: www.pruszcz-gdanski.pl

Dodaj komentarz