Gmina Pruszcz Gdański jako Partner Miasta Gdańska przystąpiła do programu aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Pracownicy 30 +”. Jest to instrument, który pozwoli na dalszą redukcję bezrobocia na terenie naszej gminy.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn po 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), w tym w szczególności do osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy o niskich kwalifikacjach.

W ramach programu zainteresowani mogą liczyć na bezpłatne wsparcie psychologa, coaching, indywidualny plan działania, stypendium szkoleniowe czy wsparcie pośrednika pracy.

Zgodnie z założeniami projektu dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania i na tej podstawie zostanie odpowiednio przeszkolony i zdobędzie praktyczne umiejętności poprzez udział w płatnych stażach. Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 25 osób z obszaru metropolitalnego.

– Jest to bardzo dobra droga do tego, by jeszcze bardziej zmniejszyć poziom bezrobocia na terenie naszej gminy, chociaż i tak jest on niewysoki, gdyż kształtuje się na poziomie 3-4 procent. W dodatku niektórzy ludzie, mając pewne wrodzone predyspozycje, nawet nie zdają sobie z tego sprawy. W tym przypadku otwiera się przed nimi szansa wykorzystania tych zalet z korzyścią dla siebie i całej rodziny. Zresztą każda liczba osób, która dodatkowo opuści grono bezrobotnych będzie w tym przypadku sukcesem, tym bardziej, że gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją tego projektu – mówi wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą udział w tym programie? Przede wszystkim daje możliwości zdobycia certyfikatu uznanego w danej branży, wzmacnia umiejętności interpersonalne, umożliwia zdobycia praktycznego doświadczenie poprzez udział w stażach, no i być może raz na zawsze pozwoli wyrwać się z oków bezrobocia. Dlatego warto skorzystać z szansy.

Więcej szczegółowych informacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański lub przez kontakt na www.pruszczgdanski.pl

 

źródło: www.pruszczgdanski.pl

Dodaj komentarz