Nie ma dnia, aby do Urzędu Gminy Kolbudy nie docierały krytyczne głosy dotyczące śmieci zalegających przy tzw. selektach. Uzasadnione niezadowolenie mieszkańców wzbudziła również drastyczna podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokie ceny, które dyktuje rynek, skłaniają samorządy do zakładania spółek komunalnych zajmujących się odbiorem nieczystości. Sprawy we własne ręce bierze również Gmina Kolbudy. Na listopadowej sesji Rady Gminy pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie utworzenia spółki z o.o. „Zakład Usług Komunalnych Kolbudy”.

Kwestia segregacji odpadów oraz odbioru nieczystości z punktów selektywnej zbiórki dominowała podczas wszystkich wrześniowych zebrań sołeckich. Mieszkańcy nie kryli oburzenia wysokimi stawkami za odbiór śmieci. Pojawiają się opinie, że wzrost cen nie idzie w parze z poprawą jakości świadczonych usług. Po szczegółowej analizie problemu i rozważeniu różnych wariantów dotyczących zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi uznano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie powołanie własnego podmiotu, który zadba o czystość w gminie.

– Nie dziwię się oburzeniu mieszkańców – mówi wójt Leszek Grombala. – Przy tak wysokich opłatach mają prawo oczekiwać znacznie więcej. Dziś nie na wszystko mamy wpływ. Na rynku odbioru nieczystości panuje trudna do zrozumienia sytuacja. Duże firmy dyktują warunki cenowe, a samorządy stają się niejako ich zakładnikami. Umowę podpisać trzeba, bo ktoś musi przecież wywozić odpady. Doszliśmy do wniosku, podobnie jak wiele innych samorządów w Polsce, że w takiej sytuacji czas się uniezależnić i przejąć sprawę utrzymania czystości we własne ręce. Jestem przekonany, że gminna spółka pomoże nam rozwiązać problem trapiący naszych mieszkańców.

Liczymy na to, że pomysł zyska poparcie Rady Gminy Kolbudy. Jeżeli podczas najbliższej sesji, 28 listopada, uchwała zostanie podjęta, nowa spółka mogłaby rozpocząć działalność już w grudniu br. Pierwsze miesiące wiązałyby się oczywiście z koniecznością pozyskania niezbędnego wyposażenia, jak choćby pojemniki na śmieci czy specjalistyczne pojazdy.

Do zadań nowej spółki, w początkowej fazie jej działalności, należałoby utrzymanie czystości i porządku w gminie. Z czasem zakres ten mógłby być rozszerzany o utrzymanie zieleni gminnej czy lokalnych dróg.

– Powołanie spółki ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań – mówi Krzysztof Hypki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UG Kolbudy. – Uważam, że dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mieli zdecydowanie większy wpływ na celowość gospodarowania środkami budżetowymi w tym zakresie. Nasi mieszkańcy płacą dużo za odbiór odpadów. Uważam, że można znacznie poprawić jakość usług w zakresie utrzymania czystości w gminie, przy jednoczesnym obniżeniu stawki.

Pozostaje mieć nadzieję, że Radni zgodnie opowiedzą się za powołaniem spółki komunalnej. Z niecierpliwością oczekujemy na poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Sterty śmieci nie mogą być niechlubną wizytówką tak pięknej gminy.

źródło: kolbudy.pl

Dodaj komentarz