Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego inicjuje wiele działań związanych z naszymi rodakami, którzy mieszkają na dawnych kresach wschodnich. Wiele osób ma polskie korzenie na ternie Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu. 

Przed rokiem 1939 polskie granice były wysunięte daleko na wschodnie rubieże, dlatego żyje tam wielu naszych rodaków o których nie należy zapominać.

Nasze stowarzyszenie organizuje pomoc dla polskich szkół, paczki żywnościowe, odwiedzamy naszych rodaków i wspieramy ich działalność – powiedział Jacek Świst prezes Stowarzyszenia Traugutt.org. Jednym z ostatnich naszych pomysłów byłą organizacja konkursu plastycznego pt. „Sercem zawsze przy Polsce” dla uczniów polskich placówek edukacyjnych na Litwie. Został on podzielony na trzy kategorie wiekowe (6-10 lat, 11-15 lat, 16-19 lat). Zainteresowanie naszym pomysłem, wielka ilość przesłanych prac, które otrzymaliśmy bardzo pozytywnie nas zaskoczyło, dodają organizatorzy. W grudniu ubiegłego roku wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody i upominki.

[kategoria 6-10 lat]
1. Karolina Gaidukiewicz z Gimnazjum im. Kraszewskiego w Wilnie
2. Wiliam Szabłowski ze Żłobka-przedszkola w Mickunach
3. Eliza Pozniak z Przedszkola w Niemenczynie
wyróżnienie: Milena Mikielewicz z Gimnazjum w Podbrzeziu
wyróżnienie: Jan Kuleszo z Gimnazjum w Bezdanach
wyróżnienie: Gabriel Pietraszun z Gimnazjum w Jaszunach

[kategoria 11-15 lat]
1. Iwona Gilewska ze Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach
2. Gabriela Basiul z Gimnazjum w Bujwidzach
3. Ewelina Maksimowicz ze Szkoły Średniej w Zujunach
wyróżnienie: Greta Liachowicz ze Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach
wyróżnienie: Paulina Mackiewicz z Gimnazjum w Bezdanach
wyróżnienie: Karina Mieczkowska z Gimnazjum w Podbrzeziu

[kategoria 16-19 lat]
1. Dominika Gieglis ze Szkoły Podstawowej w Rzeszy
2. Emilia Martinkiewicz z Gimnazjum im. Kraszewskiego w Wilnie
3. Jolanta Skočikaite ze Szkoły Średniej w Zujunach
wyróżnienie: Gabriela Pszednia z Gimnazjum w Bujwidzach.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród i przekazanie upominków:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Monster Media Group, LOKAAH oraz prywatnym darczyńcom.

Dodaj komentarz