Od huraganu. Gradobicia. Pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem. Z wyjątkiem czego? Na jaką sumę? Czy to się opłaca? Wybór ubezpieczenia mieszkania nie jest łatwy, trzeba bowiem rozważyć kilka ważnych czynników. Sprawdź, jak wybrać taką polisę, która najbardziej będzie odpowiadać potrzebom twojego domu i nie rozczaruje, gdy przyjdzie dzień zgłoszenia likwidacji szkody. Oto najważniejsze kwestie, które warto wziąć pod uwagę.

Zakres ubezpieczenia

Już na samym początku powinna zapaść decyzja dotycząca zakresu zdarzeń, przed którymi ma być chronione mieszkanie. Do tych najpopularniejszych należą m.in. pożar i inne zdarzenia losowe (typu powódź, silny wiatr czy grad), kradzież z włamaniem, przepięcia, zalania i szkody wężykowe i wandalizm. Ogólnie zasada taka, że im szerszy zakres ubezpieczenia, tym lepiej. Będzie to bowiem oznaczać, że mieszkanie jest chronione od większej ilości zagrożeń.

Warto mieć jednak na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze: czy ubezpieczyciel tak samo interpretuje pojęcia np. „zalania” czy „kradzieży z włamaniem”? Szczegółów warto szukać w włączeniach od odpowiedzialności ubezpieczyciela w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Może bowiem okazać się, że np. jeśli w oknach mieszkania nie były zamontowane kraty w oknach, to odszkodowania za straty nie będzie z powodu tzw. rażącego niedbalstwa. Stąd dokładne przeczytanie O.W.U jest ważne. Podpisując polisę potwierdza się akceptację zapisów w dokumencie. I od tego nie będzie już odwrotu.

Po drugie: trzeba mieć na uwadze fakt, że im szerszy zakres odpowiedzialności, tym wyższe mogą być miesięczne składki na ubezpieczenie mieszkania . Ubezpieczyć mieszkanie online można np. poprzez stronę internetową.

Suma ubezpieczenia

Inaczej mówiąc, to limit odpowiedzialności lub suma gwarancyjna. To kwota, która może zostać uznana za maksymalną wartość odszkodowania, wypłacaną na podstawie stosownej umowy. Kwotę tę określa właściciel mieszkania, który powinien przy tym uwzględnić wartość domu i wszystkich sprzętów.

Taką ocenę warto zrobić rzetelnie. Jeśli w polisie zostanie uwzględniona zbyt niska wycena, to co prawda roczna składka na ubezpieczenie mieszkania będzie co prawda niższa, ale w razie szkody ubezpieczalnia będzie miała prawo do pomniejszenia odszkodowania. O tyle, o ile wyniosło niedoszacowanie (tzw. niedoubezpieczenie).

Inne

Ponadto wybierając ubezpieczenie mieszkania, warto wziąć pod uwagę:

  • ewentualne podlimity na wybrane rodzaje szkód. W umowie może być zapisane, że np. odszkodowanie za kradzież biżuterii nie powinno przekraczać 10% sumy ubezpieczenia;
  • home assistance, czyli np. możliwość skorzystania z usługi hydraulika czy ślusarza w ramach ubezpieczenia
  • czy ubezpieczenie dotyczy wartości odtworzeniowej, czy rzeczywistej. W pierwszym przypadku bowiem w razie szkody ubezpieczalnia może wypłacić odszkodowanie, które pozwoliłoby na naprawę lub odkupienie utraconych przedmiotów. Natomiast w drugim przypadku o możliwość otrzymania odszkodowania pomniejszonego o stopień amortyzacji uszkodzonych czy skradzionych sprzętów. Warto coś takiego zrobić podczas wyjazdu za granicę i ubezpieczyć się na czas pobytu za granicą.

Artykuł sponsorowany

 

 

Dodaj komentarz