ENERIS po raz drugi rozdaje zielone granty. Jeden z nich trafi do Pruszcza Gdańskiego.

Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. W ramach konkursu szkoły, kluby oraz organizacje non profit z Pruszcza Gdańskiego mogą zdobyć 3 tysiące złotych na realizację pomysłów na poprawę stanu środowiska naturalnego w swojej okolicy. Jeszcze przed wakacjami w całej Polsce rozdanych zostanie w sumie 10 grantów o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać do 30 kwietnia.

Masz eko-pomysł na Pruszcz Gdański? Zdobądź na niego grant!

Zakładanie ogródków przyszkolnych, promowanie kompostowania, edukacja w zakresie zanieczyszczenia światłem i smogu, budowanie klombów osiedlowych i zielonej infrastruktury przyjaznej owadom czy kręcenie eko-filmów promujących postawy przyjazne naturze to tylko część długiej listy pomysłów na eko-projekty, które już od czerwca mogą zostać zrealizowane w Pruszczu Gdańskim. W konkursie zgłaszać swoje pomysły mogą zarówno organizacje społeczne, jak i domy kultury, szkoły, świetlice i grupy nieformalne. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. Liczy się pomysłowość, faktyczny wpływ na otoczenie oraz zaangażowanie uczestników w projekt.

Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w ENERIS, jurorka I edycji Programu Grantowego radzi:

Oceniając zgłoszenia, będziemy brali pod uwagę 3 elementy. Po pierwsze – projekt musi być realny do wykonania w określonym czasie i budżecie. Po drugie – mieć w sobie tę iskierkę innowacyjności, nowego spojrzenia na środowisko i na ekologię. Po trzecie – angażować jak najwięcej osób.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Do 9 czerwca jury złożone z  przedstawicieli samorządów oraz ENERIS wybierze najlepsze eko-projekty. Tuż po ogłoszeniu wyników, autorzy wyróżnionych pomysłów otrzymają fundusze na realizację swoich planów, na co mają czas do końca roku 2017.

Przedszkolaki uczą dorosłych ekologicznych postaw.

Wspólnie z dziećmi z lokalnego przedszkola stowarzyszenie Nasza Droga do Kina nagrało 5  krótkometrażowych filmów o  tematyce ekologicznej, wciąż dostępnych na kanale You Tube http://bit.ly/2mMSXhT. Realizacja projektu wpłynęła na kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, zarówno wśród młodych aktorów, jak i  wszystkich którzy zetknęli się z  filmami – łącznie było to niemal 60 tysięcy osób.

Warto wziąć udział w Programie Grantowym, bo praca na rzecz lokalnej społeczności zawsze daje dużą satysfakcje, a otrzymane środki ułatwiają uwolnić energię do działania, która w nas drzemie. Pomysł projektu warto oprzeć o to, w czym samemu jesteśmy specjalistami i pomyśleć, jak dopasować to do założeń programu, tak żeby dać wartość jak największej liczbie osób – powiedział Nikodem Maszota, koordynator projektu, prezes zarządu stowarzyszenia Nasza Droga do Kina.

Kontynuacja dobrej praktyki w ochronie środowiska

102 wnioski z całej Polski, prawie 4 tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację wyróżnionych projektów oraz prawie 13 tysięcy mieszkańców, którzy zetknęli się z ich efektami to wyniki I edycji Programu Grantowego ENERIS. Realizowany był on wśród mieszkańców zarówno dużych miast jak Piła, Kielce, Jaworzno, jak i niewielkich miejscowości i wsi, takich jak Mietków, czy Lubiana. Już wkrótce o najlepszych pomysłach będzie można przeczytać w specjalnej publikacji – Białej Księdze I edycji Programu Grantowego. Podsumowanie najciekawszych projektów i praktycznych pomysłów grantobiorców z całej Polski dostępne będzie na stronie internetowej konkursu od połowy marca.

– Ubiegłoroczne wyniki udowodniły, że świetne pomysły ekologiczne mogą powstać zarówno w wielkich miastach jak i niewielkich wioskach. Nasz program ma za zadanie zmobilizować, zachęcić i dać Państwu środki na realizację projektów służących ochronie środowiska. Gorąco zapraszam do zgłaszania się do II edycji Programu Grantowego ENERIS – powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła, spółki będącej fundatorem grantu dla Pruszcza Gdańskiego.

Ogólnopolska zielona mobilizacja

Do Programu Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne
o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Najciekawsze pomysły zgłoszone w 10 wymienionych poniżej regionach otrzymają po 3 tysiące złotych za realizację. Co ważne, pomysły z poszczególnych regionów nie konkurują ze sobą.

Grant nr 1 – Gmina i miasto Tomaszów Mazowiecki

Grant nr 2 – Miasto Gorzów, gminy: Lubiszyn, Deszczno i Santok

Grant nr 3 – Miasto Kielce

Grant nr 4 – Miasto Jaworzno

Grant nr 5 – Libiąż, Chrzanów, Trzebinia

Grant nr 6 – Gmina Bardo

Grant nr 7 – Miasto Świdnica

Grant nr 8 – Gminy: Strzegom, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Udanin, Kostomłoty, Mietków, Marcinowice, Świebodzice

Grant nr 9 – Gmina Piła

Grant nr 10 – Gmina Pruszcz Gdański

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

 

ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl

 

Dodaj komentarz