Przedstawiamy kompletną dokumentację, dzięki której możesz samodzielnie zbudować własny domek, altanę, pracownie.

Autorem projektu jest „PRANA HOUSE”, opracowanie – Maria Szulc i Piotr Paszko 2014, trenerzy budownictwa naturalnego Piotr Paszko i Henryk Tokarski. W ramach realizacji projektu „Zielone Zawody – Szansą dla osób odchodzących z rolnictwa, Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, realizowany przez FIR – Forum Inicjatyw Rozwojowych w Supraślu k. Białegostoku w 2013r.

Dodaj komentarz