OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje kolejny projekt na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w Pruszczu Gdańskim – OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS – w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. 

W rekrutacji beneficjentów projektu, której pierwszy etap potrwa do 31 października, liczymy na współpracę z Państwem. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, uzyska kompleksową pomoc w postaci bezpłatnych szkoleń zawodowych, kursów ( m.in. komputerowych, językowych, prawo jazdy kat. B), płatnych staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także wsparcia towarzyszącego w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdówubezpieczenia NNW oraz zdrowotnego, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Beneficjentami projektu mogą być osoby w wieku 18-24 lataktóre są bierne zawodowo, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz nie kształcą się i nie szkolą.  Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, powinny zgłosić się do Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim (Polskich Kolejarzy 4),  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


Dodaj komentarz