Konkursy miejskie 2017

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego oraz Radni Rady Miasta Pruszcz Gdański jak co roku informują, że w czerwcu i lipcu odbędą się miejskie konkursy pod nazwą: „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka roku”, „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego”.

Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka roku” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uprawiają swoje ogródki działkowe w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Oceniane są zarówno działki rekreacyjne jak i owocowo – warzywne. Komisja konkursowa podczas oceny bierze pod uwagę zagospodarowanie części produkcyjnej bądź rekreacyjnej w zależności od typu działki. Oceniany jest zarówno porządek i czystość na działce jak i stan altany. Brane pod uwagę jest również czy prawidłowo prowadzona jest pryzma kompostowa a także racjonalne wykorzystanie terenu. Ważna jest również prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami. Komisja konkursowa zwraca również uwagę na stan i utrzymanie trawnika oraz na małą architekturę na działce tj. płotki, murki, pergole, oczka wodne czy domki i budki dla ptaków. Celem konkursu jest propagowanie działań proekologicznych oraz pozytywne kształtowanie postaw mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Urządzanie i utrzymywanie zadrzewień, zakrzewień oraz produkcja własnych ekologicznych produktów to przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy rozwijają i promują zasadę zrównoważonego rozwoju.

Konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego” skierowany jest do indywidualnych osób będących właścicielami pięknie zagospodarowanych przydomowych posesji w domkach jednorodzinnych oraz balkonów w blokach. Celem konkursu jest również propagowanie działań proekologicznych. Urządzanie i utrzymywanie zadrzewień, zakrzewień a także terenów zielonych we własnym zakresie podnosi estetykę najbliższego otoczenia i wpływa na wizerunek całego miasta. Komisja konkursowa przydzielając nagrody rzeczowe bierze pod uwagę kompozycję zieleni, zawarte w niej elementy małej architektury, różnorodność nasadzeń krzewów i drzew oraz kolorystykę roślin.

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konkursach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058-775-99-31.

Terminy przyjmowania zgłoszeń do konkursu:

do 7 lipca 2017 r. – konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego”.

do 26 czerwca 2017 r. – konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka roku”.


Dodaj komentarz