17 marca i 16 czerwca 2018 r. odbędą się objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

Mieszkańcy będą mogli pozbyć się zbędnych przedmiotów, takich jak: sofy, fotele, szafy, biurka, dywany, wykładziny itp. Należy je wystawić do godz. 6.00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z budów i remontów, opony. Tego rodzaju odpady można bezpłatnie oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim w godzinach otwarcia tego punktu.
Punkt ten czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-16.00.

Poza wyznaczonymi cztery razy w roku objazdowymi zbiórkami wielkogabarytów można je również przekazać do GPSZOK.

źródło: www.pruszcz-gdanski.pl

Dodaj komentarz